Skip to main content

Betere producten door meer samenwerking met de klant – hoe gaan we dat doen?

Cor Zijlstra – Product Manager and Mariël Oolthuis – Marketing Manager

Wie weet het meest van onze producten: Onetrail als ontwikkelaar of onze klanten als gebruiker? In de regel weet een ontwikkelaar het meest van werking en techniek en heeft de gebruiker het beste beeld van het praktische gebruik en het gebruiksgemak. Dat betekent dat als maker en gebruiker samenwerken de kansen op een beter product direct toenemen. En dat is precies wat er gaat gebeuren bij Onetrail.

“In 2020 starten we met een nieuw programma, waarbij we klanten nauwer betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en nieuwe features voor bestaande oplossingen”, zegt marketing manager Mariël Oolthuis, die het initiatief samen met product manager Cor Zijlstra heeft opgestart. Het programma is gericht is op het vergroten van de betrokkenheid van onze klanten bij onze producten. Onze producten moeten bijdragen aan procesverbetering en -versimpeling. Daar gaat het om.”

“Het is uiteindelijk meer dan een programma”, benadrukt Zijlstra. “Het is een manier van werken die we in de hele organisatie inbedden om de impact die onze producten hebben in het dagelijks gebruik bij onze klanten nog sterker te maken. We willen nóg betere producten maken, waarvan wij en vooral ook onze klanten heel blij worden.”

Echte wisselwerking
De nieuwe aanpak gaat van start met het formeren van verschillende customer panels rond thema’s die klanten aandragen. Oolthuis: “Ons uitgangspunt daarbij is dat de wisselwerking tussen ons en onze klanten zorgt voor succesvolle ideevorming. De tijd dat je als productmanager volledig geïsoleerd te werk kon gaan bij productontwikkeling of als bedrijf zonder enige input van de klant een technische roadmap voor je producten kon maken, is echt voorbij. We gaan samen optrekken, zodat nieuwe features in alle opzichten optimaal aansluiten bij wat klanten nodig hebben.”

“Ik verwacht dat er hele verrassende dingen uit komen en dat we elkaar ook zeker gaan inspireren om nieuwe dingen te ontdekken.”

MARIEL OOLTHUIS – MARKETING MANAGER

Ideeën verzamelen en uitwerken / ermee aan de slag / actie
Het gezamenlijk optrekken gebeurt niet alleen in de customer panels. Onetrail nodigt klanten ook uit om het hele jaar door ideeën en wensen door te geven via een Share An Idea-optie in de Onetrail service desk. Zijlstra: “Door het jaar heen bundelen we alle verzoeken en kijken we welke potentie hebben om voor een grotere groep klanten mee aan de slag te gaan. Die werken we dan in een customer panel verder uit tot een ‘minimum viable product’. Gaat het om slimme, kleine veranderingen of verbeteringen, dan kunnen we die ook snel en zonder een uitgebreid customer panels traject doorvoeren. En soms zien we geen goede mogelijkheden om een idee verder uit te werken. Dat koppelen we dan met een toelichting waarom precies terug aan de aandrager van het idee.”

Wat levert deze co-creatie op?
De initiatiefnemers zijn erg enthousiast over dit nieuwe co-creatieprogramma. Oolthuis: “Wij kijken erg uit naar een nauwere samenwerking met onze klanten, want er valt nog zoveel te verbeteren en te versimpelen in de processen bij onze klanten en de werking van onze eigen producten. Door het op deze manier samen te doen kunnen we onze kennis verder verrijken en benutten bij de productontwikkeling. Ik verwacht dat er hele verrassende dingen uit komen en dat we elkaar ook zeker gaan inspireren om nieuwe dingen te ontdekken.”

Eerste customer panel van start
Het eerste customer panel is inmiddels samengesteld. Dat gaat zich volgens Zijlstra bezighouden met het elektronisch bestellen van BTO- en CTO-orders (build to order en configure to order). “In dit panel gaan we onderzoeken op welke manier we ons proces kunnen aanpassen zodat ook dit type orders verwerkt kan worden. Er heeft zich een representatieve groep aangemeld van bedrijven binnen de supply chain die hiermee te maken hebben. We gaan met enthousiasme beginnen aan het ontwerp van een minimal viable product vast te stellen. Daarna kunnen onze developers ermee aan de slag. Als zij klaar zijn, volgt de presentatie aan het panel. We kunnen eerlijk gezegd niet wachten tot het zover is.”

Oolthuis en Zijlstra verwachten in 2020 drie tot vier customer panels samen te stellen, waarin een idee wordt uitgewerkt.

Ben je klant van Onetrail dan kun je via de Onetrail service desk.

Servicedesk layout